Välkommen till kennel Lann Morian! Hemsidan är under återuppbyggnad! Vi har uppfödning av Belgiska Vallhundar. Nästa valpkull planeras till våren 2023.
Kontakta Gunnel på 0760 464 292 för mer information.

Welcome to kennel Lann Morian! The site is under reconstruction.
We breed Belgian Shepherds. New litter plan for spring 2023!
Contact Gunnel at +46 760 464 292 for more information.